Naziv <font color='#000099'>Hadži-Šahmanova džamija (džamija u Goranima)</font>
Grad / City Konjic
Name <font color='#000099'>Hajji-Šahman's mosque (mosque in Gorani)</font>
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски