Naziv Zgrada katastarskog ureda na Varoši
Grad / City Konjic
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски