Naziv <font color='#000099'>Gradašćevića kula u Bijeloj </font >
Grad / City Brčko
Name <font color='#000099'>Gradašćevića tower in Bijela</font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски