Naziv <font color='#000099'>Careva džamija (Sultana Bajazid Valije II džamija)</font >
Grad / City Foča
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски