Naziv <font color='#000099'>Graditeljska cjelina Baščaršija </font >
Grad / City Sarajevo
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски