Naziv <font color='#000099'>Arheološki lokalitet Vašarovine</font >
Grad / City Livno
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски