Naziv <font color='#000099'>Grobna crkva kneza Vlaća Bijelića u Vlahovićima </font >
Grad / City Ljubinje
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски