Naziv <font color='#000099'>Careva džamija (Gradska džamija) </font >
Grad / City Bileća
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски