Naziv <font color='#000099'>Džamija Ajnebeg Deda (džamija Ključkih kapetana) </font >
Grad / City Gacko
Name <font color='#000099'>Ajnebeg Dedo's Mosque </font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски