Naziv <font color='#000099'>Džaferovića (Šerkovića) džamija u Donjoj Bijenji</font >
Grad / City Nevesinje
Name <font color='#000099'>Džaferovića (Šerkovića) Mosque in Donja Bijenja</font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски