Naziv <font color='#000099'>Džamija Hadži Hanume Ljubović</font>
Grad / City Nevesinje
Name <font color='#000099'>Hajji Hanuma Ljubović mosque</font>
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски