Naziv <font color='#000099'>Hadži Velijudina Bakrača (Dugalića) džamija</font >
Grad / City Nevesinje
Name <font color='#000099'>Hajji Velijudin Bakrača (Dugalića) mosque</font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски