Naziv <font color='#000099'>Djevojačka džamija (Stara džamija) u Gornjoj Seonici</font >
Grad / City Konjic
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски