Naziv <font color='#000099'>Hadži Balije džamija </font>
Grad / City Mostar
Name <font color='#000099'>Hadži Balija mosque</font>
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски