Naziv Zirain (Aršinovića) mesdžid
Grad / City Mostar
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски