Naziv <font color='#000099'>Džamija Hadži Memije Hadžiomerovića u Cernici</font>
Grad / City Mostar
Name <font color='#000099'>Mosque of Hajji Memija Hadžiomerović in Cernica</font>
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски