Naziv <font color='#000099'>Hadži Muharemova (Šamića) džamija</font >
Grad / City Jajce
Name <font color='#000099'>Haji Muharem (Šamić) mosque</font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски