Naziv <font color='#000099'>Hram sv. Jovana Krstitelja u Bilješevu</font >
Grad / City Kakanj
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски