Naziv <font color='#000099'>Gazi Hudarefendije džamija u Bosanskom Kobašu </font >
Grad / City Srbac
Name <font color='#000099'>Gazi Hudarefendi mosque in Bosanski Kobaš </font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски