Naziv <font color='#000099'> Sofi Mehmed-pašina džamija u Gornjem Šeheru</font >
Grad / City Banja Luka
Name <font color='#000099'>Sofi Mehmed-paša mosque in Gornji Šeher </font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски