Naziv <font color='#000099'>Hadži Zulfikar džamija - Lijeva Novoselija </font >
Grad / City Banja Luka
Name <font color='#000099'>Hajji Zulfikar mosque</font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски