Naziv <font color='#000099'>Hadži Salihija-Stupnička džamija </font >
Grad / City Banja Luka
Name <font color='#000099'>Hajji Salihija-Stupnička mosque </font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски