Naziv <font color='#000099'>Čaršijska džamija </font >
Grad / City Prijedor
Name <font color='#000099'>Čaršija Mosque </font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски