Naziv <font color='#000099'>Džamija u Gornjim Potočarima</font >
Grad / City Srebrenica
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски