Naziv <font color='#000099'>Džamija u Ćojluku - Stara džamija</font >
Grad / City Srebrenik
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски