Naziv <font color='#000099'>Džamija Delići - Donja džamija</font >
Grad / City Gračanica
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски